Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp arama simgesine tıklayınız.
Ara Tutar 0.000,00
Toplam İndirim 000,00
Ödenecek Toplam Tutar 0.000,00

Açık Rıza Formu

Fedbox Diyet Yemekleri ve Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Tic. Anonim Şti. tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde iletilmiş ve tarafımca söz konusu bu metin okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanan , ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, telefon numarası, adres, e-posta, meslek, alışverişime ilişkin fiş ve fatura bilgileri olmak üzere  kişisel verilerim, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin icra edilmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, Fedbox’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Fedbox’ın  kampanya sürecinin yürütülmesi, kampanyalarına katılım ve kazanım bilgilerinizin arşivlenmesi, şirket  içi kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmeniz için  iletişime geçilmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası ve yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, Fedbox çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu, Fedbox ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

© 2024 Fedbox | Tüm Hakları Saklıdır