Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp arama simgesine tıklayınız.
Ara Tutar 0.000,00
Toplam İndirim 000,00
Ödenecek Toplam Tutar 0.000,00

Genel Şartlar ve Kullanım Koşulları

Lütfen, www.fedbox.com.tr internet sitesini kullanmadan önce aşağıda yazılı hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz. A. GİRİŞ İşbu Genel Şart ve Kullanım Koşulları’nın (“Kullanım Koşulları”) konusu, Ziyaretçilerin ve Üyelerin Site içerisinde sunulan içeriklerden faydalanabilmesi için uyulması gereken usul ve esaslar ile Site’nin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kullanım koşullarında Üyeler için düzenlenen bütün kurallar Ziyaretçiler için, Ziyaretçiler için düzenlenen bütün kurallar da Üyeler için geçerlidir ve bu kurallara uyulması gerekmektedir. www.fedbox.com.tr (“Site” veya “İnternet Sitesi”) kullanımı ve Ziyaretçilerin Site üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Genel Şartlar ve Kullanım Koşullarına tabiidir. Fedbox Diet & Life (“Fedbox”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Sitedeki güncellemeleri takip etmek Ziyaretçilerin sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Genel Şartlar ve Kullanım Koşulları” bölümünü düzenli olarak takip ediniz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu Sitede gezinmenizi sonlandırınız. Sitede gezinmeye başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz. Bu Sitede sunulan içeriklerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. www.fedbox.com.tr Ziyaretçileri ve Üyeleri, güncellenen Kullanım Koşulları maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman İnternet Sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Ziyaretçiler ve Üyeler, bu konuda Fedbox’dan herhangi bir hak talep edemezler. İşbu Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Fedbox, üyeliğinize son verebilir ve/veya hukuka aykırılık halinde aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir. Kullanım koşullarına aykırılık teşkil eden durumlar, tahdidi olmamak üzere, işbu Kullanım Koşulları’nın D maddesinde detaylandırılmıştır. B. TANIMLAR İçerik: www.fedbox.com.tr internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. Ziyaretçi: İşbu Genel Şartlar ve Kullanım Koşullarını kabul etmiş ve Site içeriklerini görüntüleyen gerçek veya tüzel kişi. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Üye: İşbu Genel Şartlar ve Kullanım Koşullarını kabul etmiş, Fedbox diyet yemek servisi üyeliği için gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş ve Site içeriklerini görüntüleyen gerçek veya tüzel kişi. C. GENEL ŞARTLAR 1. Siteyi kullanan Ziyaretçilerin kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Siteyi kullanamama gibi durumlardan Fedbox sorumlu tutulamaz. Ziyaretçi, Sitede yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Siteye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 2. Fedbox, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin sitedeki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte Fedbox’ın sitedeki bilgileri güncelleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 3. www.fedbox.com.tr sitesinde yer alan Fedbox Sağlıklı Yaşam Bloğu, yalnızca genel bir paylaşım blogudur. Fedbox, bu Bloğun yalnızca yöneticisi olup; Blog üzerinden edinilen bilgilerle gerçekleştirilecek işlemlerde Fedbox sorumlu değildir. 4. Fedbox Sağlıklı Yaşam Bloğunda yer alan bilgilerin geçerliliğini, doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Okuyucuların, Blogda yer alan bilgileri dikkate alarak verecekleri kararlarda, bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit ettirmeleri gerekmektedir. 5. İnternet Sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Fedbox tarafından belirlenmeyen diğer internet sitelerine köprüler (hyperlink) bulunabilir. Fedbox yalnızca bu internet sitelerine ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 6. www.fedbox.com.tr herkese açık kullanımı olan bir site olup, Site yönetimi, İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya Sitede bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlere karışan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla: bu kişilerin Siteyi kullanımını engelleyebilir. 7. Sitenin ya da Sitede yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır. D. KULLANIM KOŞULLARI 1. Fedbox diyet yemek servisi üyeliğinin www.fedbox.com.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilmesi için ilgili kayıt formundaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Fedbox, kayıt formuna girilen bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmamasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumun Fedbox tarafından öğrenilmesi, fark edilmesi, anlaşılması halinde Fedbox, işbu üyeliği sonlandırma hakkını kendinde tutar. 2. Ziyaretçiler, Üye olduktan sonra kullanıcı adı ve şifreleri ile üyelik sayfasına giriş yaparak ve işbu Kullanım Koşullarını onaylayarak Siteyi kullanabileceklerdir. Üye olmayan Ziyaretçiler, Sitenin herkese açık kısımlarını görebilirler ve ancak üyelere mahsus işlemleri (sipariş verme gibi) gerçekleştiremezler. 3. Üyeliğin iptal edilmesi ve hesap silme işlemi, Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Ziyaretçilerin siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. 4. Üye/Ziyaretçi, Sitede gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Sitede zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Sitenin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5. Ziyaretçi, belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Ziyaretçi, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Ziyaretçiye aittir. 6. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Siteyi kullanamazsınız. Siteyi kullanmaya devam etmekle, yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz. E. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 1. İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Fedbox’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya kullanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. 2. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak veya burada belirtilen kuralara aykırı olarak kullanılamaz. 3. Sitenin tasarımının, kaynak kodlarının, ara yüzünün, içeriğinin, veri tabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır. F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 1. Sitenin kullanılması, ziyaret edilmesi, Site üzerinden Fedbox diyet yemek servisi üyeliğinin gerçekleştirilmesi, e-bültene kayıt olunması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Fedbox, Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve hizmetlerin sunulabilmesi için Sitede çerezler kullanabilmektedir. Kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve Sitede kullanılan çerezler hakkında bilgi almak için lütfen [Gizlilik ve Çerezler Politikası’nı] inceleyiniz. G. SAİR DÜZENLEMELER 1. Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 2. İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Üyelerin üyelik oluştururken bildirdikleri e-posta adresi/adresleri ve Ziyaretçilerin Fedbox ile irtibata geçmek için kullandıkları e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır. 3. Kullanım Koşulları ve Site ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize iletmek için Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. Darcan Sk. No:4/A Şişli - İstanbul posta adresinden ve 0_____________ numaralı iletişim hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Fedbox | Tüm Hakları Saklıdır