Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp arama simgesine tıklayınız.
Ara Tutar 0.000,00
Toplam İndirim 000,00
Ödenecek Toplam Tutar 0.000,00

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 

1. TARAFLAR

 İşbu Ön Bilgilendirme Formu; bir taraftan Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Sok. Ünal Apt. No: 4 A Şişli/İstanbul adresinde mukim 3851329598 Vergi Kimlik Numaralı FEDBOX DİYET YEMEKLERİ VE SAĞLIKLI YAŞAM HİZMETLERİ TİC. A.Ş. (Bundan böyle “Fedbox” olarak anılacaktır.), diğer yandan {SPAdres}  adresinde mukim {SPVergiNOTC}   Vergi Kimlik Numaralı {SPAd} (Bundan böyle “SİPARİŞ VEREN” olarak anılacaktır.) ile {ALAdres} adresinde mukim {ALTCVergiNo} Vergi Kimlik Numaralı {ALIsimUnvan} (Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde kabul edilip imzalanmıştır.

 

2.  KONU

 İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, bireysel satın almalarda Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili düzenlemeler, kurumsal satın almalarada Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Fedbox’ın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı ve burada nitelik, miktar ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir. Bu Bilgilendirme Formu, SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylandığı anda yürürlüğe girer, sipariş konusu bedeli ve ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 3. SİPARİŞ KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ 

{SiparisUrunleri}


4. TESLİMAT YERİ
 

{TeslimatYeri}

 
5. TESLİMAT KOŞULLARI

5.1. Ürünlerin teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu ve KVKK Aydınlatma Metni onayı akabinde iletilen Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne konu siparişin elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanmış, Fedbox’a ulaşmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.

5.2. Teslimat ALICI'ya, ALICI'nın SİPARİŞ VEREN tarafından verilen adresinde yapılacaktır. Teslimat adresinin işyeri veya konut olması gerekir. Fedbox, işyeri veya konut olmayan herhangi bir adrese teslimat yapmaz.

5.3. Ürünler sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilecektir. 

5.4. Ürünler sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilecektir. Teslimatın eksik gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etme sorumluluğu SİPARİŞ VEREN/ALICI’da olup teslimat esnasında herhangi bir itirazının olmaması ürünlerin Fedbox tarafından tam, eksiksiz, vaktinde teslim edildiği anlamına gelir ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın başkaca itiraz hakkı yoktur. 

5.5. Fedbox, nakliyeyi ve teslimatı engelleyen mücbir sebepler, hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, trafiğin olağanüstü biçimde sıkışması gibi durumlar nedeni ile ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya bildirir. 

5.6. SİPARİŞ VEREN/ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini tercih edebilir. Yola çıkmış siparişlerde 1 saatlik gecikme tolere edilebilir, iptal edilemez. 

5.7. Fedbox herhangi bir ürünü herhangi bir sebepten ötürü teslim edemezse, teslimat yapılamayan gün/günler bakımından SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın kullanamadığı hak olan bu gün/günler program sonuna eklenir. Fedbox’tan kaynaklanmayan iade taleplerinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI herhangi bir kampanyadan faydalanıyorsa bu kampanya bozulur ve kalan tutara %30 oranında kesinti uygulanacak şekilde bedel iadesi gerçekleştirilir.
 

6. ÖDEME ŞEKLİ

Ödeme seçilen menü, gün ve kişi sayısı üzerinden ilk teslimat başlamadan önce peşin olarak ve defaaten olarak yapılır.

 

7. ÖN SİPARİŞ TUTARI (BRÜT VE İNDİRİMLER HARİÇ)

 7.1. Sipariş tutarı aşağıdaki gibidir:

{SiparisTutari}


7.2. Fedbox, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın siparişi iptal ve/veya iade talep etmesi durumunda, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden bu bedeli talep ve tahsil edebilir zira sözleşme konusu ürün niteliği itibariyle tüketilmeye hazır ve kısa bir süre içinde özelliğini yitirebilecek bir durumda olduğundan caymaya müsait değildir.
 

8. HİZMET BEDELİ

 8.1. Hizmet bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından ödenecek olup aşağıdaki gibidir:

{HizmetBedeli}

8.2. Fedbox , SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın siparişi iptal ve/veya iade talep etmesi durumunda, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden bu bedeli talep ve tahsil edebilir zira sözleşme konusu ürün niteliği itibariyle tüketilmeye hazır ve kısa bir süre içinde özelliğini yitirebilecek bir durumda olduğundan caymaya müsait değildir.
 

9. SİPARİŞ SON ÖDENECEK TUTARI

 İndirimler düşüldükten sonraki toplam sipariş tutarı aşağıdaki gibidir:

{ToplamSonTutar}

 
10. FATURA 

Faturalandırma, toplam miktar üzerinden yapılacak ve e-fatura olarak alıcı tarafından belirtilen e-posta adresine iletilecektir.

 

11. FATURA BİLGİLERİ 

İsim/Unvan

  {FIsimUnvan}

Adres

 {FAdres}

E-Posta

 {FEPosta}

Telefon

 {FTelefon}

Vergi Dairesi

 {FVergiDairesi}

Vergi Numarası

 {FVergiNo}

 

12. GENEL KOŞULLAR

12.1. SİPARİŞ VEREN, ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda SİPARİŞ VEREN, verdiği ve onayladığı tüm bilgilerden ve bundan kaynaklı yapılamayan teslimatlardan tek başına sorumludur. 

12.2. Fedbox, menü ve fiyatlarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. İşbu bildirimin onaylanması ile SİPARİŞ VEREN ve ALICI, birim fiyatlarda sözleşme yılı içinde, piyasa koşullarına bağlı olarak %20 artışa onay verdiğini kabul ve beyan eder. KDV oranından kaynaklı değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. Teslim edilmemiş yemeklerin KDV artışından dolayı doğabilecek fiyat farkı, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya bildirilerek tahsil edilecektir. 

12.3. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’nın birlikte sorumlu olduğu yükümlülükler burada SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir. 

12.4. SİPARİŞ VEREN, verdiği ve onayladığı bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu kabul eder. 

12.5. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda tüm sorumluluk doğrudan SİPARİŞ VEREN’e aittir. 

12.6. Bu Ön Bilgilendirme Formu’nda, Fedbox tarafından verilen bilgiler, uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde, ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ve ticari amaçlarla verilmektedir. 

13. PERAKENDE SATIŞ VE SON KULLANICI

 Fedbox tarafından sunulan hizmet perakende satışa ve son kullanıcıya yöneliktir; toptan ve yeniden satış amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi, Fedbox'ın toptan ve yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkı saklıdır. 

14. CAYMA HAKKI

İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu ürün ve hizmet, yeme-içmeye ilişkin olup SİPARİŞ VEREN/ALICININ, yürürlükteki Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca istisna kapsamında olup cayma hakkı bulunmamaktadır.
 

15. GİZLİLİK

15.1. Fedbox Kullanıcının İnternet Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için İnternet Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Fedbox, bu kapsamda Kullanıcının sağladığı kişisel verileri İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Bildirimine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Bildirimi, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı üye olmak veya üye olmaksızın, hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik bildiriminde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik bildirimini inceleyebilirsiniz.

15.2. Kullanıcı tarafından İnternet Sitesinde beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Ön Bilgilendirme Formu ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcıya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Fedbox ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Bildirimine uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir. 

15.3. Kullanıcı, kişisel verilerinin, bilgilerinin Fedbox tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Fedbox’ın söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

16. ABONELİK ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN VEYAHUT TAAHHÜTLÜ OLARAK YAPILAN SATIŞLARDA SÜRE DOLMADAN SÖZLEŞMENİN MÜŞTERİ TARAFINDAN FESHİ

16.1. Bireysel satın almalarda, abonelik veyahut taahhütlü satın almalar bağlamında, sözleşmenin taahhüt veya abonelik süresi dolmadan feshi halinde, avantajlı satışla tüketiciye sağlanan fayda, müşteriye fark bedel olarak fatura edilecek, nakden ve defaten talep edilebilecektir. 

16.2. Ticari satın almalarda, abonelik veyahut taahhütlü satın almalar bağlamında, sözleşmenin taahhüt veya abonelik süresi dolmadan feshi halinde, avantajlı satışla müşteriye sağlanan fayda haricinde tüm sözleşme bedeli, müşteriye fark bedel olarak fatura edilecek, nakden ve defaten talep edilebilecektir. 

16.3. İşbu bakiye bedelin cezai şart olarak nitelendirilmesi ihtimaline binaen, bireysel veyahut ticari müşteri fark etmeksizin, bedelin tenkisinden gayrikabili rücû feragat edilmektedir. 

 

17. UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ 

17.1. Ticari satın almalarda İstanbul Anadolu (Kartal) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

17.2. Bireysel satin almalarda ise tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir. 

17.3. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ndan kaynaklanabilecek bireysel ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda İstanbul Anadolu (Kartal) Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

17.4. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

  • 280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, 
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, 
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, 

 

18. SON HÜKÜMLER

18.1. İş bu ticarî amaçlı Ön Bilgilendirme Formu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi öncesinde mevzuata uygun olarak SİPARİŞ VERENE iletilmiş olup SİPARİŞ VEREN tarafından onaylanması akabinde Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri SİPARİŞ VERENE iletilecektir. SİPARİŞ VEREN Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

18.2. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Sözleşme'nin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. Siparişin onaylanması halinde ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

 

© 2024 Fedbox | Tüm Hakları Saklıdır